ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023
กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023

22 January 2566

ณ อาคารปฏิบัติการด้านการธุรกิจบริการ

CIM News2023-05-31 01:23:54
CIM News2023-05-31 01:23:54

31 May 2023

CIM News2023-05-31 01:20:50
CIM News2023-05-31 01:20:50

31 May 2023

CIM News2023-05-31 01:23:54
CIM News2023-05-31 01:23:54

31 May 2023

CIM News2023-05-31 01:20:50
CIM News2023-05-31 01:20:50

31 May 2023

CIM News2023-05-30 02:57:05
CIM News2023-05-30 02:57:05

30 May 2023

สื่อวิดีโอเผยแพร่

บริการและข้อมูลอื่นๆ

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

วาระการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมด

บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

MOU