ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023
กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023

22 January 2566

ณ อาคารปฏิบัติการด้านการธุรกิจบริการ

สื่อวิดีโอเผยแพร่

บริการและข้อมูลอื่นๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

วาระการประชุม
วาระการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมด

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

MOU