ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด
รับสมัคร #DekCIM67
รับสมัคร #DekCIM67

16 November 2023

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

15 November 2023

กิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ วนก. ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ วนก. ครั้งที่ 1/2567

24 January 2567

ณ ห้องประชุม Lecture1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนธัญบุรี
แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนธัญบุรี

18 January 2567

ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ
แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ

18 January 2567

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี

แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนธัญบุรี
แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนธัญบุรี

18 January 2567

ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ร่วมถ่ายทำคลิปแนะนำหลักสูตร
อาจารย์ร่วมถ่ายทำคลิปแนะนำหลักสูตร

17 January 2567

ณ Studio นิเทศศาสตร์

ประชุมคณะทำงานโครงการ
ประชุมคณะทำงานโครงการ "สัมมนาครูแนะแนว"

17 January 2567

ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สื่อวิดีโอเผยแพร่

บริการและข้อมูลอื่นๆ

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

วาระการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมด

บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

MOU