แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนธัญบุรี

ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

CIM News:

วันที่ 18 มกราคม 2567

ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในงาน นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณสวนเรือนไทย โรงเรียนธัญบุรี


4 March 2024

CIM VALAYA