ความน่าเชื่อถือ "ธนาธร" ลดฮวบ คนยังหนุน "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ

เวลาโพส :
2563/08/30 17:16
ผู้โพส :
admin

“ซูเปอร์โพล” เผยความน่าเชื่อถือ “ธนาธร” ลดลง ปมบอกศาล จำไม่ได้เรื่องโอนหุ้น และเงินบริจาคโควิด คนส่วนใหญ่ยังหนุน “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ มากกว่า “ธนาธร”

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนหนุนใคร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,645 ตัวอย่าง พบว่า การรับรู้ของประชาชนที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้แก่ เมื่อปีที่แล้ว นายธนาธร บอกศาลรัฐธรรมนูญว่า ไม่ทราบ จำไม่ได้เรื่องโอนหุ้น ร้อยละ 90.6 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนายธนาธร ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ไม่มีผล นอกจากนี้เมื่อปีนี้ ช่วงวิกฤติโควิด-19 กลุ่มนายธนาธรระดมเงินบริจาคแจกประชาชน แต่ไม่ได้แจกเงินทุนที่ได้มาให้หมดแก่ประชาชน ร้อยละ 90.3 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนายธนาธร ในขณะที่ร้อยละ 9.7 ไม่มีผล

ในขณะที่ผลประมวลการรับรู้ของประชาชนที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า เมื่อประชาชนไม่รู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยาวชนที่ยากจนพิเศษได้ทุนเรียนฟรี พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับพัฒนาทักษะมีงานทำ กำลังขยายถึงปริญญาตรี ร้อยละ 69.7 มีผลในขณะที่ร้อยละ 30.3 ไม่มีผล

นอกจากนี้ เมื่อไม่รู้ว่า รัฐบาลทำให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าขายได้ คนอยู่กับป่าได้ตามที่กฎหมายกำหนด และในเมืองมีระบบขนส่งรถไฟฟ้า ความเจริญด้านเทคโนโลยี เกิดขึ้นหลายแห่ง ร้อยละ 68.9 มีผล ในขณะที่ร้อยละ 31.1 ไม่มีผล

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อไม่รู้ว่า โครงการชิมช้อปใช้ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 69.4 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 30.6 ไม่มีผล นอกจากนี้เมื่อประชาชนไม่รู้ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ซื้อสินค้าจำเป็นได้ ซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ ซื้อวัสดุการเกษตรได้ ซื้อตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟได้ ร้อยละ 69.8 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 30.2 ไม่มีผล

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามว่า คนที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่จับต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่ากันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ นายธนาธร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.6 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 17.1 ระบุ นายธนาธร และร้อยละ 6.3 ระบุอื่นๆ เมื่อถามว่า คนที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี มากกว่ากันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ นายธนาธร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.8 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 19.2 สนับสนุน นายธนาธร และร้อยละ 10.0 ระบุอื่นๆ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า วาทกรรมทางการเมืองที่แต่ละฝ่ายเร่งปลุกปั่นกระแสกันในขณะนี้ กับผลของการทำงานที่จับต้องได้ของผู้นำทางการเมืองแต่ละฝ่ายกำลังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนต่อนายธนาธร และ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างชัดเจน โดยพบว่า เมื่อประชาชนจำได้ว่า ปีที่แล้ว นายธนาธร บอกต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ไม่ทราบ จำไม่ได้เรื่องการโอนหุ้น และปีนี้มีเรื่องเงินบริจาคช่วงโควิด-19 ที่แจกเงินให้ประชาชนไม่หมดดังปรากฏตามข่าว กำลังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของนายธนาธร

ในขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะได้รับผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือเพราะประชาชนไม่รู้เรื่องในผลงานที่ผ่านที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของรัฐบาล ที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยาวชนยากจนพิเศษหลายแสนรายทั่วประเทศให้มีทุนเรียนฟรี มีเสื้อผ้านักเรียน อาหารฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับการดูแลเรื่องสัมมาชีพ และกำลังจะขยายผลถึงระดับปริญญาตรีมีทุนเรียนฟรีแบบให้เปล่า เรียนจบมีงานทำ ซึ่งการไม่รู้ของประชาชนเหล่านี้มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ เช่นกัน

“ถ้าประชาชนจำผลงานที่จับต้องได้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นผลดีส่งผลทำให้ประชาชนสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่านายธนาธร ที่ปีที่แล้วมีเรื่อง ไม่ทราบ จำไม่ได้ เรื่องการโอนหุ้น กับปีนี้มีเรื่อง เงินบริจาคช่วงโควิด-19 ที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนต่อนายธนาธร แต่การยุยง ปลุกปั่นกระแสการเมืองที่แรงๆ ใช้การสื่อสารข้อความการเมืองสั้นๆ โดนใจคนรุ่นใหม่สามารถปั่นเบี่ยงเบนกลบกระแสแย่ๆ ของฝ่ายการเมืองได้ และถูกผสมโรงรุมถล่มประเทศไทยจากฝ่ายการเมืองระหว่างประเทศที่กำลังรวมตัวกันสั่นคลอนเสาหลักของชาติในเวลานี้ ดังนั้น ถ้าคนไทยทั้งประเทศรู้เท่าทันไม่ทำตามการออกแบบชักจูงของต่างชาติ บ้านเมืองก็จะไม่วิกฤติแย่ลงไปมากกว่านี้อีก”.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • “ธนาธร” ลุยทำหน้าที่ กมธ. ฉะงบ 64 ไม่สอดรับโควิด ส่อภาระผูกพันถึงลูกหลาน

  • ธนาธรโผล่นั่ง กมธ.งบประมาณ ปี 64

  • “ธนาธร” ประกาศกร้าวพร้อมเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น เล็งส่งผู้สมัคร 4,000 แห่ง

  • “ธนาธร” ชวนจับตาอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน เชื่อ ส.ส.ก้าวไกล ไม่ทำให้ผิดหวัง

  • คณะก้าวหน้า แจงชัด แจกคนละ 3 พัน สู้โควิด-19 ไม่ใช่เงิน "ธนาธร"