การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

การประชุมระดับชาติเรื่องการจัดการการจัดการ: การวิจยและพัฒนาเพื่อสร้างศาลบนปกติวิถีใหม่
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์)

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในสมัยราชวิทยาลัยพินิจ

จังหวัดปทุมธานี

เปิดรับผลงานวิชาการกลุ่มสาขาผลงานวิจัย

เปิดรับผลงานฉบับเต็มตอนละคร - 31 มีนาคม 2564

รูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

สามารถดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดการเขียนบทความวิจัย

เอกสารบทความวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฝึกอบรมชั้น 4 อาคารสมเด็จพระศรีฯ (อาคาร 15 ชั้น) ถ. พหลโยธินต. คลองหนึ่งอ. คลองหลวงจ. ปทุมธานี 13180 โทร 0-2909-3021, 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Fanpage Inbox: CollegeofInnovativeManagement


พิมพ์