หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

 

อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์

ประธาน


อาจารย์เทียนซง หวัง 2

กรรมการ

15007690_1076207009095652_1833220556_o

กรรมการ

Thumb-News

กรรมการ

14976142_1077066029009750_473111403_o

กรรมการและเลขานุการ