หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

 

อาจารย์ นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์

ประธาน


14976142_1077066029009750_473111403_o

กรรมการ

15007690_1076207009095652_1833220556_o

กรรมการ

Thumb-News

กรรมการ

อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์

กรรมการและเลขานุการ