สายตรงคณบดี

62421852_761700380893669_316179983204614144_n

Email nisa@vru.ac.th

โทร  081-8398196
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ