งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

timeline_20200509_150537

เล่มรวมบทความ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

เกียรติบัตร


 

<คลิก> แบบฟอร์มวิจัย  15 ต.ค. 62

<คลิก> แบบฟอร์มวิชาการ  15 ต.ค. 62

<คลิก> ใบสมัคร 15 ต.ค. 62

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  NICPSPA_page-0001 
 NICAM_page-0001
 ICSS_page-0001
 สวิสเซอแลน์_page-0001
 ลอนดอน_page-0001
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม_page-0001 

 

<คลิกขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8 PSU Education Conference  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 (สวสท)  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  12 มิ.ย.62

<คลิก> ขอให้เสนอโครงการ  12 มิ.ย.62

ประกาศ

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Content Goes Here


คำสั่ง

Tab content

โครงการปีงบประมาณ 2558

โครงการปีงบประมาณ 2559

โครงการปีงบประมาณ 2560

KFZ-i3 
KFZ-i31 
KFZ-i32
KFZ-i33 
KFZ-i34 
KFZ-i35 
กรอบ 
 
logo_tnrr 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
 tci 
 
 ขอตำแหน่งทางวิชาการ